这个网站使用饼干,标签和跟踪设置,以存储帮助您提供最好的浏览体验的信息。 解雇这个警告

浏览

你在看91.-100.1,513物品

  • 所有内容X
清除所有
教育
作者: ZoltánRónay Dominik Antonowicz. ,和 Marta Jaworska.

absztrakt:

ATanulmányKétViszonylagújFelsőoktatásiemexotvizsgállengyelországbanésmagyarországon。Mindkettőegyfajta董事会(Felügyelőtekület)BevezetésérearányultKülönbözýElnevezéssel。AzÖsszehasonlítótanulmányAlapjaAakétországközös(kommunista)múlltja,földrajzihelyzete(Kelet-közép-európaitérség)ÉsAhumr埃及ModellÖröksége。AZelemzés一个reformokelőzményeinekbemutatása猩猩马加特一个KÉTnemzeti reformotvizsgálja,megvilágítva一个különbségeketéShasonlóságokat一个Lengyel的egyetemitanácséS一个匈牙利konzisztóriumfelépítése,hatásköreéSfelelőssége,valamint AZ egyetemiautonómiáhozValo的viszonyatekintetében。Ezzel是HozzákívánJárulniA的BoillizmusrólJelenlegfolyószakmaidiskurzushoz,Értékelvénnanvezetésétekét(Hasonló)NemzetiFelsőoktatásban。

开放访问

absztrakt:

AZElmúltévtizedekFelsőoktatásieformainakegyik kiemeltcéljbAzeredményeSbbIntézményiműködésElérése伏特,AMELYET A MenedzsmentMegerősítésvelKívántakElérni。Menedzserizmus azonban Az egyetemdiszfunkcionálisműködését是Eredményezte。ATanulmányAlapkérdése,Hogy Imilyenalteratíváifogalmazódnakmeg a menedzserizmusnak azokban azországokban,AholEzváltazuralkodóegyetemszervezésimegközelítéssé。一个cikkáttekinti一个menedzserizmuskialakulásánakokaitéSkritikáját,néhányellenállásiéSreformstratégiát,valamintillusztrációkéntbemutat埃及egyediirányításigyakorlattalrendelkezőegyetemet,一个szövetkezetielvekreépülő蒙德拉贡Egyetemet。

Reformavaslatok Eygike SemVágyódikVisszaAzElefántcsonttoronyba,Ésegyik sem vitatja ahatékonyságésereedményességfontosságát。MindegyikúgyVéliAzonban,Hogy AMenedzserizmusnálvannak jobbmódok,Amelyek AHatékonyságEléréseMellettAzözösségésAzérintettekérdekeitTeljesebbenMegTudjákJelenítenésjobban kitudjákegyensúlyozni。Mindegyik Javaslat Kiemeli adöntéshozásifolyamatokdemokratizálásánakszükségességét,amielengedhetetlenfeltételeaz egyetemmegújulásának

开放访问

absztrakt:

Cikkünkben一个társadalmivállalkozásokéS一个felsőoktatáslehetségeskapcsolatát,kapcsolódásaitjárjukkörülelsősorbanabból一个szempontból,hogy一个társadalmivállalkozásviszonylag UJkoncepciójamiképphathat一个felsőoktatásiintézményekműködésére。EZT一个kérdést - 一个társadalmivállalkozásfogalmánakkörbejárásátkövetően - H芳族iránybóllátjukizgalmasnakvizsgálni:elsőkéntbemutatjuk一个társadalmivállalkozáskoncepciónéhánylehetségeshatását一个felsőoktatásiintézményekműködésére;EZTKövetőenATématerületMegjelenésétTekintjükÁtAFESőOKTATÁSBAN,FókuszálvaAGazdálkodástudományokTerületére;VégezetülElemezzükaTársadalmiVállallozásokhozValókapcsolódástegyúgynevezett科学店TapasztalataiAlapján,Amelyet AFelsőoktatásiintézményekHalmadikMissziójánakegyikmegvalósításimódjakénttartanakszámon。

开放访问

absztrakt:

ATanulmányAHazaiKancellárirendszerbevezetésnebekheresiéskövetkezményeatkeresi。AköltségvetésiFelügyelőkKörébenVégzettKutatásalArra aMegállapításraJut,Hogy AKancelláriRendszerBevezetéseTermészetesfolyamatRésze。DurvaésGyorsBevezetésétFeltehetőenAZOkozta,Hogy A MagyarFelsśoktatás伊拉尼罗诗塔特·克拉斯塔尔·豪塔豪华王图塔·莫德··················塔特拉特兰··塔特拉廷Az AlkalMazott Modell A RektoriHatásköröketakancellártólfüggěvéésJórésztformálissáteszi。AzÁtalakításváltoztatazÁllamiFelsőoktatásiTiLézményekSzervezetiTulajdonságain,CsökkentiAzÖnigazgatásSúlyát。Teljesítményméréseknélkülugyanakkor lehetetlenmegállapítani,Hogy AVáltozások伊拉尼亚,Mértékejobb vagy rosszabbIntézményekejelent。

开放访问

Akadémiaiértesítő.

一个MagyarTudományosAkadémiaHivatalosLapja

Akadémiaiértesítő.
禁止进入

Akadémiaiértesítő.

一个MagyarTudományosAkadémiaHivatalosLapja

Akadémiaiértesítő.
禁止进入