这个网站使用饼干、标签和跟踪设置来存储信息,帮助您获得最佳的浏览体验。 把这个警告

浏览

你们现在看到的1-10属于79477年项目

  • 通过访问优化:所有内容x
清除所有
Orvosi Hetilap
作者: 爱迪娜·迪梅尼 Erika禁令 Laszlo Gyula Fekete , 阿提拉布拉塞酒店

Osszefoglalo。贝弗泽特:koleszterinszint A köztudatban elsősorban mint cardiovascular aris rizikófaktor van jelen。Nem mellékes azonban, hogy akár a magas, akár az alacsony koleszterinszint direkt összefüggésbe hozható számos pszichiátriai kórképpel。Célkitűzés:jelen tanulmány célja felhívni A figyelmet A holisztikus nézőpont kialakítására, hisz A高胆固醇血症korai心血管病elhalálozáshoz vezethet, viszont alacsony koleszterinszint esetén megnövekedhet A hangulatzavarra és főleg az öngyilkosságra való hajlam。Módszer:库塔塔·桑克班200岁的奥林匹亚精神病患者贝特格·斯兹科列斯特林斯津特·维茨加尔图克·梅格(betegösszkoleszterinszintjét vizsgáltuk meg)是一位来自冈多拉托卡尔·库兹克特克(küszködtek)的医生。Azöngyilkossági veszélyt自杀意念量表的改进(米勒es mtsai)Segítségévelmértük。Eredmenyek:Az elért pontszámok alapján 3 kategóriába soroltuk a betegeket: 52 minimális suicide késztetésű, 49 középsúlyos és 99 súlyos rizikójú beteg。A legsúlyosabb kategóriába tartozó betegek nagy többségének (83 páciens, 84%) összkoleszterinje 4,5 mmol/l alatti volt。A másik két kategóriában ezen arány jelentősen kisebbnek bizonyult: A minimális suicide késztetésű kategóriában ez az érték csak 3 betegre (6%) volt vonatkoztatható, és A középsúlyosak esetén is csak 13 betegre(29%)。梅格贝塞莱斯:Ezen tanulmányunk hátrányát képezheti是一个相对的基督教徒,他是一个长期的基督教徒。Kovetkeztetes:Jelen eredményeink alapján jogosan vetődhet fel a koleszterinszint mérésének rutinszerű bevezetése mint hatásos, szűrésre碱液öngyilkossági rizikófaktor biomarker。Orv Hetil。2021;162(43): 1732 - 1739。

总结导言:高胆固醇水平被广泛认为是心血管危险因素。然而,较低或更高的胆固醇水平也可以与几种精神障碍的雄心关系。摘要目的:我们的研究旨在提高认识,即脱粒血症涉及各种情绪障碍,甚至自杀行为看起来更频繁。方法:我们目前的研究涉及200名精神病患者。这些受试者在医院转诊时有自杀意念。在最初的24小时内,测量他们的总胆固醇水平,并使用自杀意念改良量表评估自残意图的严重程度米勒et al。结果:根据获得的评估得分,我们将患者分为3组:52名低自杀风险患者、49名中度自杀风险患者和99名高自杀风险患者。最后一组中,83名患者的血清总胆固醇水平低于4,5 mmol/L(84%)。相比之下,低风险组只有3名患者(6%)和中等风险组有13名患者(29%)达到上述水平。讨论:由于我们的患者数量减少,由于缺乏长期随后的监测,并且由于研究人群的异质性,因此无法绘制明确的结论。结论:考虑到这些数据,总胆固醇水平在精神病患者中可能是有用的,可以作为一种筛查自杀意念严重程度的工具。Orv Hetil。2021;162(43): 1732 - 1739。

限制访问

恶性脑膜炎

癌症脑膜炎的复杂介绍

Orvosi Hetilap
作者: Boglárkaorbán-szigeti 阿尼科帕普 安妮塔Kamondi , 乔治- Tibor Szekeres

Osszefoglalo。Az emlőtumor miatt kezelt, majd gondozott beteget - több tünetmentes év után - fejfájás, szédülés,失调,megváltozott, furcsa viselkedés, emlékezetzavar és dezorientáció miatt neurológiai, majd belgyógyászati osztályokon vizsgálták。Az alapos kivizsgálás ellenére a tüneteit magyarázó organikus eltérést nem igazoltak, ugyanakkor már a kezdetektől felmerült a szomatizációs tünetképzés lehetősége, ezért pszichiátriai osztályos felvételére került或。Az elvégzett vizsgálatok, i letve a klinikai kép regresszív állapotot valószínűsítettek。Terápiás próbálkozásaink ellenére a páciens állapota romlott, végül a megismételt neurológiai vizsgálatok脑膜炎carcinomatosát igazoltak。Az esettel szemléltetni kívánjuk, hogya beteg premorbid működési nívója, személyiségstruktúrája hoyan képes befolyásolni Az ellátószemélyzetet, milyen külső és belső konfliktusokat válthat ki。一个diagnózishoz vezető folyamat bemutatásával fel kívánjuk hívni一个figyelmet az interdiszciplináris együttműködés fontosságára。Orv Hetil。2021;162(43): 1744 - 1748。

总结在她过去的病史中,我们患有已知乳腺癌的患者是住院的 - 经过几年的几年 - 头痛,头晕,共济失调,改变行为和迷失方向。彻底的内部和神经系统调查没有发现任何疾病的症状,因此提出了躯体化障碍的可能性。尽管乐阁阿提斯动物园对精神病病房进行的治疗干预措施,患者的病症恶化,重复的神经学检查最终显示出癌症脑膜炎。在这种情况下,我们希望说明患者的前置函数水平和人格特征如何影响医疗人员的态度和意见,以及可能会触发哪种外部和内部冲突。通过呈现诊断工作的复杂性,我们希望强调跨学科合作对患者的重要性。Orv Hetil。2021;162(43): 1744 - 1748。

开放访问

Női kismedencei funkciózavarok keresztmetszeti vizsgálata magyarországi populáción

匈牙利人群女性盆底功能障碍的横断面研究

Orvosi Hetilap
作者: 艾斯特·安布罗斯 亚历山德拉Makai 维克托里亚·普雷穆兹 朱丽安娜·博罗斯·巴林特 彼得Tardi 阿内特·托瓦里 诺拉·努瑟 梅琳达·查罗米 庞加拉克斯 米克洛斯·科潘 约瑟夫•伯帝 , Mártahock.

Osszefoglalo。Bevezetes es celkitűzes:基斯麦登塞的一位名叫瓦尔托萨托斯·蒂内特克尔·杰伦特克泽特内克(tünetekkel jelentkezhetnek)的妇女,是一位名叫杰伦特森(befolyásolják azérintettekéletminőségét)的妇女。这是一种医疗服务,它是一种医疗服务。Módszer:Vizsgálatunkba 203 nőt vontunk be。Az adatgyűjtést két kérdőív, egy általunk összeállított és Az澳大利亚盆腔底问卷segítségével végeztük。Az adatok statisztikai elemzéséhez SPSS 20.0 rendszert használtunk。Spearman-korrelációt, khi-négyzet-próbát, Mann-Whitney-féle U-tesztet, Kruskal-Wallis-próbát és többváltozós lineáris regressziót alkali maztunk。A szignifikanciaszintet p≤0,05 határnál állapítottuk meg。Eredmenyek:A hólyagdiszfunkciók gyakorisága (56,2%) szignifikáns kapcsolatot mutatott az életkor növekedésével (p<0,001), az obesitassal (p<0,001), A szülésszámmal és -móddal (p<0,001;P <0,001), az episiotomiával (P <0,001) és a prolapsusműtétekkel (P = 0,010)。A süllyedéses kismedencei kórképek gyakorisága (27,1%) szignifikáns kapcsolatot mutatott az életkor növekedésével (p = 0,002), A szülésszámmal és -móddal (p<0,001;P <0,001) és a korábbi episiotomiával (P <0,001)。Az analis incontinentia gyakorisága (58.9%) a magasabb testtömegindexszel (p = 0,029) volt szignifikáns kapcsolatban。Szexuális diszfunkciót(53,2%)过敏és tüdőbetegségek (p = 0,048) jelenlétével kapcsolatban találtunk。A többes diszfunkció előfordulási gyakorisága az életkor növekedésével (p<0,001), az obesitassal (p = 0,043), A korábbi hysterectomiával (p = 0,046) és prolapsusműtétekkel (p<0,001) mutatott szignifikáns kapcsolatot。Minden diszfunkció esetén kimutatható volt az életminőség-romlás (hólyagfunkciók: p<0,001;Bél - és székletürítési funkciók: p<0,001, hüvelyfali süllyedés: p<0,001, szexuális funkciók: p<0,001)。Kovetkeztetes:Az általunk vizsgált női populációban nagy arányban találtunk kismedencei funkciózavarokat, melyek kedvezőtlen hatással volak Az érintettek életminőségére。Orv Hetil。2021;162(43): 1724 - 1731。

总结介绍和目标:盆底功能障碍(PFD)可引起妇女的多种抱怨,并对生活质量(Qol)有不良影响。我们研究的目的是评估盆底功能障碍的患病率及其对生活质量的影响。方法:包括203名妇女。我们使用了两份问卷,一份自编问卷和一份澳大利亚盆底问卷。统计分析采用spss20.0软件。采用Spearman相关、卡方检验、Mann-Whitney U检验、Kruskal-Wallis检验和多元线性回归。统计学意义设为p≤0.05.结果:尿失禁(56.2%)的患病率与年龄(p<0.001)、肥胖(p<0.001)、分娩次数和方式(p<0.001;p<0.001)、会阴切开术(p<0.001)和盆腔器官脱垂(POP)手术(p=0.010)有显著相关性;POP发生率(27.1%)与年龄(p=0.002)、分娩次数和方式(p<0.001;p<0.001)以及会阴切开术(p<0.001)之间的关系;肛门失禁患病率(58.9%)与肥胖之间的关系(p=0.029);性功能障碍(SD)(53.2%)与呼吸系统疾病和过敏之间(p=0.048)。多发性PFD与年龄(p<0.001)、肥胖(p=0.043)、子宫切除术(p=0.046)和POP手术(p=0.010)显著相关。在生活质量方面,患有严重PFD的女性与轻度PFD的女性之间存在显著差异(膀胱p<0.001;肠道p<0.001;SD p<0.001和POP p<0.001)。结论:在我们的研究人群中,骨盆地板功能障碍常见,对QOL产生了巨大的不利影响。Orv Hetil。2021;162(43): 1724 - 1731。

限制访问

A SARS-CoV-2-pandémia hatása A vérkészítmény-felhasználásra A Pécsi Tudományegyetemen

SARS-COV-2大流行对佩奇大学血液产品用途的影响

Orvosi Hetilap
作者: 桑多帕尔 芭芭拉·瑞格尔 塔玛斯之吻 侯赛因·阿里扎德 安德拉斯Vereczkei 米塞塔阿提拉酒店 阿尔帕德·索莫 , Zsuzsanna浮士德

Osszefoglalo。贝弗泽特:一种新冠病毒——19 világjárvány betegellátásra gyakorolt Hataása hazánkban是jelentős。一个vérellátást nehezítette A járványügy intézkedések következmények elmaradása,一个Cökkent vérad asi hajlandóság,到vábba nehezen megítétélhetővérkészítményig。“患者血液管理”伊兰尼尔维内克·奥沃西·贾科尔拉特班·托尔滕·斯盖雷·莱塞布·科雷马扎·塞格蒂·奥米利斯·沃克·斯兹尼·费尔哈兹尼·费尔哈兹尼·斯泽里蒂·埃尔克尔·斯维尔是transzfúziók Lehebb ség Szernti elkerélével。Celkitűzes es modszer:Vizsgálatunk célja a Pécsi Tudományetem Klinikai Központjának Janus Pannonius Klinikai Tömbjében a vérkészítmény felhasználás változásainak felm rése Volta 2020。埃夫斯·埃尔斯奥斯特·霍纳普查班。Eredmenyek:A járványügyi intézkedéseket követő időszakban szignifikánsan csökkent A hospitalizált betegeknek (34,08%), A transzfúziót igénylő betegeknek (39,69%) és A felhasznált vörösvérsejt-készítményeknek (44,41%) A száma, valamint az egy betegre jutó felhasznált vörösvérsejt-koncentrátum átlaga (2,61-ről 1,97-re)是。Közel 30%-os arányban csökkent a felhasznált friss fagyasztott plazma egységeinek és a thrombocytakoncentrátumoknak a száma is。Kovetkeztetes:一个szigorú korlátozások életbe léptetését követően一个nehézségek ellenére sikerült elegendő mennyiségű vérkészítményt biztosítani一个betegeknek。Az Országos Vérellátó Szolgálat Pécsi Regionális Vérellátó Központja munkatársainak és a klinikusok erőfeszítéseinek köszönhetően a vérkészítményigény és -kínálat között új egyensúly alakult ki,仅仅megfelelő ellátást biztosított a feltétlenül szükséges transzfúziók kivitelezéséhez。Orv Hetil。2021;162(43): 1717 - 1723。

总结导言:新冠病毒-19大流行对患者护理的影响在匈牙利也很明显。由于公共献血活动的减少、献血意愿的降低以及流行病学法规导致的血液产品需求难以预测,血液供应受到阻碍。在医疗实践中更广泛地应用患者血液管理指南将通过尽可能避免输血促进血液产品的最佳利用。目标及方法:我们的研究目的是评估2020年宫廷大学临床中心的前五个月使用血液产品的变化,Janus Pannonius临床建筑。结果:在采取流行病学措施后的一段时间内,我们发现住院患者数量(34.08%)、需要输血的患者数量(39.69%)和使用的红细胞产品数量(46.41%)有所减少。在此期间,每位患者输血的红细胞浓缩物数量也显著减少(从2.61降至1.97)。输注的新鲜冷冻血浆单位和血小板浓缩物的数量也减少了约30%。结论:实施严格限制后,尽管困难重重,仍有可能为患者提供足够的血液制品。由于匈牙利国家输血服务局佩克地区输血中心和临床医生的努力,在血液制品的需求和供应之间建立了新的平衡,为必要的输血提供了充分的护理。奥夫·赫蒂尔。2021; 162(43): 1717–1723.

开放访问

毛状窦

瘘管镜在小儿毛窦疾病治疗中的应用

Orvosi Hetilap
作者: Balazs Fadgyas 马克·兰格 , 佐尔坦·林瓦尔德

Osszefoglalo。贝弗泽特:一种毛状体鼻窦——内赫哲·凯泽尔赫特(nehezen kezelhető,sok szövődménnyelés recidívával járóbetegség)。一个legtöbb műtéti eljárás többnapos kórházi kezelést,munkából vagy iskolából val hiányz st követel。Célkitűzés:Munk célja,hogy a PEPSiT(儿童鼻内镜下毛鼻窦治疗)műtétek eredményessét vizsgálja。Módszer:Intézetünkben 2019-2020-ban PEPSiT-műtéten átesett, 18 év alatti betegeket válogattunk be a vizsgálatba。Kizártuk a cisztoszkóppal operált és kontrollra nem jelentkező betegeket。A szövődmények, recidívák számát, A kórházi tartózkodás hosszát, A sebgyógyulás és A hétköznapi aktivitáshoz való visszatérés idejét vizsgáltuk。Eredmenyek:Betegeink többsége fiú (24 fiú, 4 lány), átlagéletkoruk 15,6 év volt。28 betegen 31 PEPSiT-beavatkozást végeztünk (3 re-PEPSiT), 6 recidíva, 1 sebgennyedés alakult ki。A betegek egy része egynapos ellátás keretében, míg A többség egy éjszaka bentfekvés után tért haza (1,74 nap ápolási idő)。一个hétköznapi aktivitáshoz 1,37 nap után tértek vissza,一个gyógyulási idő 5,9 hét volt átlagosan。梅格贝塞莱斯:A PEPSiT-beavatkozás minimálisan invazív lehetőség, igen rövid kórházi tartózkodással。一个betegek hamar térnek vissza A szokott aktivitásukhoz,一个korábbi sipolyon kívül újabb műtéti seb nem alakul ki。A recidívaarány hasonló az egyéb technikákéhoz。Kovetkeztetes:一个PEPSiT-beavatkozás jól alkalmazható,一个recidívaarány csökkentése fontos。Orv Hetil。2021;162(43): 1740 - 1743。

总结导言:由于经常复发和不良事件,毛结节病的治疗常常具有挑战性。大多数手术治疗需要很长时间的住院治疗,并且不上学或不上班。摘要目的:我们的目的是评估PEPSiT(小儿内镜下毛窦治疗)的有效性。方法:在这项研究中,我们纳入了2019年至2020年接受PEPSiT治疗的0-18岁患者。排除膀胱镜手术及未进行随访的患者。评估不良事件、复发、住院时间、伤口愈合时间和恢复日常活动。结果:患者多为男性(24男4女),平均年龄15.6岁。28例患者共记录31例PEPSiT手术,其中3例为再手术。6例复发,1例创面化脓。部分患者在一天的手术时间内接受治疗,大部分患者只住院一晚(平均住院时间为1.74天)。恢复日常活动的平均时间为1.37天,平均伤口愈合时间为5.9周。讨论:PEPSiT是一种微创手术方法,住院时间很短。患者恢复日常活动的速度更快。新的手术瘢痕不会发生在已经存在的瘘口之外。复发率与其他治疗方法相似。结论:Pepsit技术适用,但减少复发率很重要。Orv Hetil。2021;162(43): 1740 - 1743。

限制访问

Thromboembolias szovődmenyek COVID-19-betegekben

COVID-19患者的血栓栓塞并发症

Orvosi Hetilap
作者: 格Bozoky 伊娃红宝石 安德里亚莫霍面 什Bozoky , 卡塔林·格茨

Osszefoglalo。贝弗泽特:科罗纳·奥科佐特·费尔特泽塞克·吉亚克兰·苏莱奥斯、阿库特·莱格兹·塞尔维·科罗索达斯·基亚拉库拉·萨霍斯·维泽特内克、梅利内克·科维特凯茨·本·莱格斯·莱格特伦斯·曼尼菲斯扎特·莱迪克。克兹代特肺炎(2019年12月)由伊根·索克(beteg szorult kórházi kezelésre)负责。苏莱奥斯·图拉多克·埃拉萨·索兰·伊加佐洛多特、霍吉·勒格泽维·古拉多斯·福亚马托克·索兰·杰伦特·雷斯本·维纳斯、里塔班·阿特里的血栓形成症、托瓦布·索斯比·克莱尼卡·拉波托。Célkitűzés:一个2020年。szeptember es 2021。Március közötti időszakban 1590, koronavírus-2 által megfertőzött, tüdőgyulladással szövődött beteget láttunk el osztályunkon。Betegeinkben azt vizsgáltuk, hogy milyen jellegű és arányú a thromboemboliás szövődmények előfordulása。Módszer:Az 1590, koronavírus-2 által fertőzött betteg mindegyikében meghatároztuk a肺炎súlyosságát;klinikai gyanú eseteiben alsó végtagi Doppler-ultrahangvizsgálatot, valamint komputertomográfiával végzett tüdőangiográfiát végeztünk。Eredmenyek:伊加佐尔塔克和奥科佐特·杜德·贾拉德·萨勒·凯泽尔特克13%——吉奥里萨加尔·福多尔·梅莱韦纳血栓形成;阿库特·图德·塞洛塞(akut tüdőpluseát a betegek 17%-ában kórisméztünk)。Kovetkeztetes:甲koronavírus-2általokozottfertőzésekbenelsősorban一个tüdőben,DEegyébszervekben是(szív,vese,MAJ)súlyosgyulladással哈罗kórfolyamatokalakulhatnak KI,amelyekhatásárafokozottthrombosiskészségjelentkezik一个gyulladásoséSkoagulációsrendszerinterakciójakövetkeztében。Fokozott ThambosishajlamVégeredményekéntVénásésRitkábbanArériás血栓曲调KialakulásaSúlyosbítjaAkeygekklinikaiálapotát,skedvezőtlenhatástgyakorolazéletkilátásra。Orv Hetil。2021;162(43):1710-1716。

总结导言:冠状病毒-2引起的感染往往会导致严重、急性的呼吸道损伤,从而表现为呼吸功能不全。因此,自肺炎发生以来(2019年12月),许多患者需要住院治疗。在治疗重症肺炎病例时,证实在大量的呼吸道炎症过程中,静脉血栓形成较少,使临床状态更加严重。摘要目的:2020年9月至2021年3月,我们在我科治疗了1590名冠状病毒2型感染的肺炎相关患者。我们检查了血栓栓塞并发症的性质和比例。方法:我们确定了1950年冠状病病毒-2感染患者的肺炎的严重程度;当临床怀疑时,它们具有较低的肢体多普勒超声检查和血管造影,与计算机断层扫描仪进行。结果:影像学检查结果显示,13%的患者发生深静脉血栓形成;在17%的病例中,急性肺栓塞发生于冠状病毒-2引起的肺炎。结论:在冠状病毒-2感染病例中,主要在肺部,但也在其他器官(心脏、肾脏、肝脏)中,可能发生严重的炎症过程,其结果是由于炎症和凝血系统的惰性,血栓形成趋势增加。由于血栓形成趋势的增加,静脉血栓和较少发生的动脉血栓会恶化患者的临床状态,并对预期寿命产生不利影响。奥夫·赫蒂尔。2021; 162(43): 1710–1716.

开放访问
健康科学的发展
作者: 泰格拉斯 R.G.鞋匠 G.Dörnyei P.G.M. Luiten , C Nyakas

抽象的

意图

大鼠暴露于低频电磁场(EMF)对神经元过程有积极影响体外。此外,EMF可以改善老年人的学习记忆和精神运动能力,但大脑中潜在的分子机制尚不清楚。在本研究中,我们旨在研究慢性电磁场刺激对衰老大鼠海马的分子效应体内

材料/方法

30月龄大鼠分别用45、95和1250µT不同剂量的电磁场治疗6周。处死后,用Western blot检测脑源性神经营养因子(Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF)和激活核糖体蛋白S6的水平,作为海马蛋白合成强度的测量指标。

结果

结果表明,在最高剂量下,慢性电磁场暴露剂量依赖性地增加BDNF和磷酸化S6蛋白的数量。对这两种蛋白质的影响在个体水平上呈正相关。结果表明,EMF暴露可增强衰老大鼠海马BDNF表达的神经营养过程。磷酸化S6蛋白的增加表明偶联支持蛋白质合成的分子调控。

结论

在更广泛的角度下,这些发现可以支持EMF作为活性,运动有限的老年人被动运动的有益替代形式。

开放访问

该清单包括乔木、灌木、矮灌木、木本藤本植物和附生植物,除了定居点和其他集中利用的对象以外,这些物种曾在匈牙利出现或出现过。共纳入437个树状类群。这意味着281种,22个亚种,128个非亚种和6个非亚种。其中,匈牙利境内有260个本地种、92个外来种和9个隐种,54个栽培种和22个可疑种。通过分析外来种的入侵状态,可区分出19个入侵或处于早期入侵阶段的外来种,12个归化种和61个散居种。根据停留时间状况,古植物有16个,新植物有76个。在260个本地的树状类群中,有9个已经灭绝或可能已经灭绝。44种树状类群被认为是特有种,8种次特有种。在名单上的134个nothotaxa中,14个是人工的,120个是自然起源的。

开放访问

DracocephalumL.(唇形科)是唇形科Mentheae部落Nepetinae亚部落中的一个属,原产于北半球温带地区,约有60 ~ 70种。它们大多是多年生草本植物,很少是一年生的。Flora Iranica报道8Dracocephalum伊朗物种和植物区系报告10Dracocephalum其中4种是伊朗特有的。我们收集了7Dracocephalum并通过形态学和解剖学研究了种的划分和种间关系。根据形态学和解剖学特征有效地划分了种。形态和解剖特征表明两者之间有更密切的关系d . moldavicad . subcapitatumd . thymiflorum与这些物种保持一定距离。

限制访问
Acta神物铺子Hungarica
作者: S. Y. Kondratyuk L Lő科斯 即Karnefelt A. Thell. M.-h.j S.-O。哦 A. S. Kondratiuk. e .法卡斯 , js。户珥

提出了七个新的科学属,即石松科的Helmutiopsis属、Huriopsis属、Johnsheardia属、Klauskalbia属、Kudratovia属、Kurokawia属和Poeltonia属,分别命名为“Rinodina”属、黄口石松属、“Rinodina”属、桂皮石松属、“异皮石松属”、“Rinodina”属,因此,在基于nrITS和mtSSU序列组合矩阵的系统发育分析中,“过敏性痢疾”和“Physconia”稻瘟菌群均形成强烈支持的单系分支。

种属的系统发育位置Kashiwadias . l。白皮病、混合芽生菌、牛黄菌、褐根菌s . l。PolyblastidiumRinodinellas。湖讨论过。Oxnerella afghanica哪一种首次被记录为寄生地衣属的附生地衣和石壳地衣被指定为该属的模式种牛黄菌

最近描述的序列Physcia orientostellaris以及Huriopsis xanthophaea和附加序列Kashiwadia释放。顽皮扁桃体释放。oxydata提交给Genbank。

职位Polyblastidium casaterrinum来自哥斯达黎加,”里诺迪纳养殖人来自波兰的Białowieża,“顽皮扁桃体confragosula从柬埔寨中,在基于NRITS序列的系统发育分析中证实了Physcaceae。

地衣组合中“外来真菌DNA”的存在是早期错误鉴定的例证Hiderodermia,Kashiwadia,Kurokawia,OxnerellaPoeltonia标本。

提出了56个新的组合:白斑拟南芥(Rinodina alba Metzler ex Arn.),白斑拟南芥(Lecanora aspersa Borrer),白斑拟南芥(Parmelia atrocinerea Fr.),黄斑拟南芥(Rinodina chrysomelaena Sheard .),黑斑拟南芥(Rinodina chrysomelaena Tuck.),黑斑拟南芥(Lecanora lepida Nyl.),Huriopsis luteonigra (Rinodina luteonigra Zahlbr.), Huriopsis plana (Rinodina plana H. Magn.), Huriopsis thiomela (Lecanora thiomela Nyl.), Huriopsis xanthomelana (Rinodina xanthomelana Müll。Arg.)、白叶蝗(为白叶蝗属Nyl.)、肉桂Johnsheardia cinnamomea(为mniaroea var. cinnamomea Th.)。Fr.), Johnsheardia herteliana(为Rinodina herteliana Kaschik), Johnsheardia jamesii(为Rinodina jamesii H. Mayrhofer), Johnsheardia reagens(为Rinodina reagens Matzer et H. Mayrhofer), Johnsheardia zwackhiana(为Lecanora zwackhiana Kremp.), Kashiwadia austrostellaris(为Physcia austrostellaris Elix),Kashiwadia jackii (for Physcia jackii Moberg), Kashiwadia littoralis for Physcia littoralis Elix), Kashiwadia nubila (for Physcia nubila Moberg), and Kashiwadia tropica (for Physcia tropica Elix), Klauskalbia crocea (for Heterodermia crocea r.c. Harris), Klauskalbia flabellata (for Parmelia flabellata Fée),kluskalbia obscurata(为Physcia speciosa (Wulfen) Nyl.)Kudratovia bohlinii (Rinodina bohlinii H. Magn.), Kudratovia candidogrisea (Rinodina candidogrisea Hafellner, Muggia et Obermayer), Kudratovia luridata (Buellia luridata Körb.), Kudratovia metaboliza (Rinodina metaboliza Vain.),红绿Kudratovia pycnocarpa H. Magn.,红绿Kudratovia roscida (for Lecanora roscida Sommerf.),红绿Kudratovia strasii (for Rinodina straussii J. Steiner),红绿Kudratovia terresis (for Rinodina terresis Tomin),黑绿Kudratovia bryorum (for Anaptychia bryorum Poelt),黑绿Kurokawia isidiata (for Anaptychia isidiata Tomin),黑豆(Kurokawia mereschkowskii Tomin)、棕榈黑豆(Kurokawia palmulata)、runcinata (Kurokawia runcinatus With.)、针茅黑豆(Parmelia aquila var. stippea Ach.)、safavidiorum (Oxnerella safavidiorum S. Y. Kondr.)。白皮虫(为麦角地衣),confragosula(为confragosula Nyl.), Mischoblastia confragosula Nyl.), Mischoblastia moziana(为Lecanora moziana Nyl.), Mischoblastia moziana亚种。 parasitica (comb. et stat. nova for Rinodina moziana var. parasitica Kaschik et H. Mayrhofer), Mischoblastia ramboldii (for Rinodina ramboldii Kaschik), Mischoblastia vezdae (for Rinodina vezdae H. Mayrhofer), Oxnerella afghanica (for Rinodina afghanica M. Steiner et Poelt), Oxnerella castanomelodes (for Rinodina castanomelodes H. Mayrhofer et Poelt), Physciella nigricans (for Lecanora nigricans Flörke), Poeltonia elegantula (for Physconia elegantula Essl.), Poeltonia grisea (for Lichen griseus Lam.), Poeltonia isidiomuscigena (for Physconia isidiomuscigena Essl.), Poeltonia perisidiosa (for Physcia perisidiosa Erichsen), Poeltonia venusta (for Parmelia venusta Ach.), and Polyblastidium albicans (for Parmelia albicans Pers.) are proposed.

限制访问